Základná škola je pre dieťa niečo nové. Musí zvládnuť náročné úlohy, ktoré sa od neho budú vyžadovať. Je to miesto spoznávania nových spolužiakov, nové pani učiteľky a vychovávateľky a aj miesto na učenie sa nového učiva.

učenie

Slovenský jazyk

Hlavným predmetom na základnej škole je práve slovenský jazyk. Je to materinský jazyk, takže by mal pôsobiť veľmi jednoducho. No pravda je iná. V slovenskom jazyku sa nachádza príliš mnoho vecí, ktoré sa žiak základnej školy musí naučiť. Najprv je to abeceda a jednotlivé písmenká. Učia sa ich deti písaným písmom. V učebniciach ich majú napísané tlačeným písmom. Abecedu sa musia naučiť v základnom tvare, ale aj v rozšírenom tvare. Rozšírený tvar abecedy znamená písmenká aj s dĺžňami aj mäkčeňmi. Je omnoho ťažšia, a len máloktorý žiak sa ju dokáže celú naučiť naspamäť. V ďalších ročníkoch sa preberajú slovné druhy, ich členenie a skloňovanie. Pre deti to je náročné, pre to je veľmi dôležité ísť na to pomaly.

 

Matematika

Mnohé deti nemajú radi matematiku. Neustále počítanie, násobenie a delenie ich dookola nebaví. Ale matematika je pre žiaka základnej školy veľmi dôležitá. Kto nevie počítať, nech do školy ani nelezie. Každý žiak sa musí naučiť počítať. Násobilka je veľmi ťažká, pretože sa ju deti musia učiť naspamäť. Krôčik po krôčiku ju nakoniec každý žiak zvládne, ale aj s pomocou svojich rodičov.

 

učebnice

 

Čítanie

Základnou potrebou žiaka je vedieť čítať. V prvých ročníkoch sa deti učia čítať pomocou čítanky. Zo začiatku to ide veľmi ťažko. No nakoniec sa naučia plynulo čítať a môžu si čítať aj knižky z knižnice. Zo školy chodia veľmi často do knižnice. Požičiavajú si rôzne knižky a vytvárajú si čitateľský denník. Každé dieťa sa musí naučiť základné potreby do života. Myslím tým počítať, čítať a písať. Bez toho neukončí prvý stupeň na základnej škole. Pomôžte svojmu dieťaťu s učením.

Moderný dom

3. 4. 2024

Bez sexu ani ranu

16. 4. 2024