Financie

Financie a peniaze

Financie sú často stotožňované s pojmom peniaze. Výhoda peňazí spočíva v tom, že peniaze nám umožňujú rozvoj deľby práce, ktorá bola známa už v antike. Definovanie peňazí má viacrozmerný význam. Moderná finančná […]

READ MORE