Každá firma je povinná mať zriadené svoje sídlo. Sídlo prestavuje oficiálnu adresu, na ktorej sa konkrétna firma nachádza. Každé sídlo je zapísané vo verejnom zozname, ktorý sa nazýva obchodný register. Pri zmene sídla sa musia v obchodnom registri vykonať potrebné zmeny. Ako sídla bývajú najčastejšie využívané byty, domy, kancelárie či iné nebytové priestory. Ako podnikateľ máte dve možnosti, ako sídlo oficiálne využívať. Dané sídlo si buď zakúpite a budete ho vlastniť alebo si ho prenajmete. Prenájom patrí k tým častejším možnostiam. Samotná kúpa kancelárie je dosť náročná, a to hlavne po finančnej stránke.

sídlo

Pre začínajúceho podnikateľa je to nepredstaviteľná investícia, ktorú nemôže byť schopný podstúpiť. Ale aj mesačný prenájom sídla niečo stojí, a preto je tu ešte jedna možnosť, ako si zriadiť výhodne sídla, ktoré nám prináša moderná doba. Nazýva sa virtuálne sídlo firmy a ide o špeciálnu službu, ktorá je výhodná pre podnikateľov či živnostníkov. Virtuálne sídlo ponuka výhodne služby, ktoré sa týkajú základných činnosti spojených s vedením spoločnosti. Jednať sa môže napríklad o príjem pošty, posielanie prijatej pošty na fyzickú či mailovú adresu klienta. Okrem týchto štandardných služieb ponúka virtuálne sídlo svojim klientom aj exkluzívne služby, ktoré pri bežnom sídle dostupné nie sú.

sídlo

Týka sa to služieb ako archivácia pošty, skartovanie pošty či posielanie notifikácii po každej prijatej pošte. Medzi výhody, ktorými sa virtuálne sídlo odlišuje od fyzických zaiste patrí: nízka a dostupná mesačná cena keďže sa jedna o službu, väčší prehľad o prijatej pošte alebo možnosť spätného náhľadu do histórie prijatej pošty. Ako výhodu môžete vnímať aj to, že pri tejto možnosti vám odpadá starosť o údržbu či technické záležitosti, ktoré sa týkajú fyzických sídiel. Táto možnosť je virtuálna, čiže vy, ako klient využívate rôzne služby, ktoré sú dostupné aj pri všetkých sídlach, avšak nevlastnite nič fyzické.